Tytuł artykułu: Cechy fizykochemiczne i skład jonowy wód górnej Soły

Autorzy: MALATA, M., MOTYKA, J., POSTAWA, A., BYRSKI, B.

Słowa kluczowe: Soła, cechy fizykochemiczne wody, antropopresja

Streszczenie: W artykule zaprezentowano wyniki badań jakości wód w górnym odcinku Soły (od Rajczy do zapory Tresna). W składzie chemicznym wody dominowały jony Ca2+ i HCO3–, a ze związków biogennych NO32–. Wody charakteryzowały się niskim poziomem mineralizacji w zakresie od 195,6 do 246,3 mg·dm–3. W terenie zmierzono wartość pH oraz PEW wody. W laboratorium HGI AGH oznaczono metodami ICP-OES: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, Fe2+, SO42–, PO43–, oraz ICP-MS: Ag, Al, As, Be, Bi, Br, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Ga, Hg, I, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sb, Se, Sn, Te, Ti, Tl, U, V, W, Y, Sr, Zn, Zr. Stężenia HCO3– oraz Cl– oznaczono wolumetrycznie oraz argentometrycznie (metodą Mohra). Do oznaczenia stężenia NO32– wykorzystano spektrofotometr DR 2800 fi rmy HACH Lange. W pracy dokonano próby powiązania składu fizykochemicznego z cechami środowiska geograficznego zlewni.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.04

Cytowanie w stylu APA: Malata, M., Motyka, J., Postawa, A. & Byrski, B. (2017). Cechy fizykochemiczne i skład jonowy wód górnej Soły. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (1), 38-54. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.04

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Malata, Motyka, Postawa & Byrski, 2017), następne powołania: (Malata i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Malata, Małgorzata, Jacek Motyka, Adam Postawa, Bartłomiej Byrski. "Cechy fizykochemiczne i skład jonowy wód górnej Soły." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 75 ser., vol. 26, nr 1, (2017): 38-54. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.04.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Malata i inni 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.1.04, author={Malata, Małgorzata and Motyka, Jacek and Postawa, Adam and Byrski, Bartłomiej}, language={polish}, title={Cechy fizykochemiczne i skład jonowy wód górnej Soły}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.1.04}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN75/A4/art4.pdf}, year={2017}, volume={26 (1)}, number={75}, pages={38-54}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back